AJANS Mik
Yurt Dışı Fuarlar
  Yurt İçi Fuarlar
 

Mevcut site içeriğinde arama yapabilirsiniz. Örnegin: "hidrolik"
Hidrolik&Pnömatik web sitesini nereden duydunuz?
Anket Sonuçları

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için e-posta listemize mutlaka kayıt olunDergimizin güncel ve geçmiste yayinlanan sayilarina gözatabilirsiniz

http://www.maximator.com.tr/

http://www.ph-hydraulik.de/

http://www.ajansmik.com/fuarlogo/usetec.pdf

Seyad Üyesidir


Ana Sayfa

Advertisement
 
  / 2013


http://www.semhidrolik.com

 

 
Makale 23.09.2007 tarihinden bu yana 649 kez okundu. / 31. SAYI

Hidrolik Sıvılar ve Uygulama Karakteristikleri

Hidrolik sistemlerin tasarımı ve işletilmesi sırasında, bütün öğeler doğru olarak seçilmeli ve gözden geçirilmelidir. Bu öğelerden en çok önem arz edeni ise hidrolik sıvının kendisidir. Bugün birçok değişik tipte sıvı kullanımdadır ve her birinin belli başlı güçlü ve zayıf yanları mevcuttur. Bu makale, modern hidrolik donanımlarda kullanılan sıvıların seçiminde dikkat edilmesi gereken ana başlıkları içermektedir.

Hidrolik kelimesinin kökeni, yunanca “su” ve “boru” sözcüklerinden gelmektedir, ilk hidrolik sıvının da su olduğu gerçeği de bu bakımdan sürpriz değildir. Su, boru ve ya hidrolik bir hattaki gücü bir yerden bir yere çok iyi iletir. Ancak, bir hidrolik sıvıda bulunması gereken, başka özellikler de vardır. Endüstrini ihtiyaçları, sıvı özelliklerini belirleyen en önemli husustur ki bu durum, bugün hidrolik uygulamalarda birçok değişik sıvının kullanımda olmasının nedenidir. Sıvılar; performans ve güvenlik ihtiyaçlarına göre mineral yağ, sentetik veya su esaslı (genellikle belirli katıklar içerirler) olabilirler.
Mineral yağ en çok kullanılan sıvıdır ve genellikle hidrolik komponentler mineral-yağ esaslı ürünlerle çalışacak şekilde tasarlanırlar. Aynı şekilde, diğer sıvıların mineral-yağ esaslı sıvılarla olan karşılaştırılmalarında, performans kriteri olarak, mineral-yağ esaslı sıvıların performansı baz alınır.

Bütün Hidrolik Sıvılar İçin Performans Kriterleri
Yağlama - Hidrolik ekipmanın içindeki pompa ve vanalarda, metal bileşenler hidrolik sıvının oluşturduğu, ince film tabakası üzerinde hareket ederler. Sıvı, kullanım sırasında bileşenlerin zarar görmesine sebep olan, sürtünme ve ısıyı düşürecek şekilde bir film tabakası oluşturmalıdır. Sıvının oluşturacağı film tabakasının dayanıklılığı büyük ölçüde viskoziteye bağlıdır.

Viskozite - Viskozite, sıvının iç sürtünmesi veya akmaya karşı olan direncidir. Sıvı için en iyi viskozitenin tayini, öncelikle, kurulan sistemde oluşacak en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ile ilgilidir. Yüksek sıcaklıklarda, sıvı, yağlamayı karşılayacak ve iç kaçakları engelleyecek kalınlıkta olmalıdır; ancak düşük sıcaklıklarda ise akışı devam ettirecek şekilde ince olmalıdır. Sıvı viskoziteleri ISO tarafından, sıvının 40°C deki kinematik viskozitesini centistok (cSt) kabul eden değerler olarak, standartlaştırılmışlardır. Yaygın ISO viskozite değerleri 10, 22, 32, 46, 68, 100’dür.
Günümüzde her tipten ve değişik kimyasal bileşimden hidrolik sıvı bulunmaktadır, sıvı seçimi asla en son aşamaya bırakılmamalıdır.


Viskozite İndeksi - Bu indeks, sıvının değişik sıcaklıklardaki viskozitesini gösterir. Örneğin bazı çok amaçlı motor yağlarında, hidrolik sıvının viskozitesi, ölçülen bütün sıcaklıklarda dayanacak şekilde olmalıdır. Viskozite indeksi, isteğe bağlı bir değer skalası olup, yüksek viskozite indeksi, büyük sıcaklık değişikliklerine daha hassas olduğunun göstergesidir. Tipik değer aralığı 0 ile 300 arasında değişir.

Aşınma Dayanımı - Pervane kanadı ve vites pompası gibi parçalarda görüldüğü üzere, metal-metal kontağı komponent dizaynının parçasıdır. Bu durumlarda, sıvının çeşitli yağlayıcı katıklarla desteklenmesi ve aşınma dayanımı özelliklerine sahip olması gerekir. Metal parça yüzeylerinin üzerinde korucu bir bariyer oluşturması için özel katıklar kullanılır. Çinko ditiopfostat (ZDDP) sıklıkla kullanılan bir katıktır. Ancak bunun gibi ağır metaller, çevreye zarar vermektedir, bu nedenle günümüzde, aşınma dayanımına sahip hidrolik sıvılarda, çinko katık kullanımı azalmıştır.
Korozyon - Hidrolik sistemlerdeki korozyonun başlıca sebebi, hidrolik sıvının içine karışan sudur. Havanın kondense olması ile oluşan nem bile korozyona sebep olur. Diğer bir korozyon oluşma mekanizması ise sıvının kendisinden veya ürünün bozulmasından kaynaklanır. Bu, sistem parçalarındaki metal kısımlarda, direk olarak korozyon oluşumunu başlatır. Katıklar, iki türlü korozyonu da koruyabilir, ancak çok önemli olan konu, sıvının sistemdeki diğer bileşenlerle olan uyumudur.

Oksidasyon - Su dışında, diğer bütün temel hammaddeler, doğal veya sentetik olsunlar ya da olmasınlar, sıvı yaşlanması veya oksidasyonuna karşı hassastırlar. Oksidasyonun derecesi, direk olarak sistem sıcaklığı ile ilgilidir, ancak kirlilik de bunu az da olsa etkiler. Sıvılar okside olduklarında, yapışkan çamur, cila ve asit oluştururlar. Çamur ve cila, komponentlerin işlevlerini geciktirir ve valfların yapışması gibi durumlara neden olurlar. Asitler ise metal ve conta malzemelerine saldırarak kalıcı hasar meydana getiriler. Sıvı oksidasyonundan korunmak için en iyi yöntem, sıcaklığı 57,2°C nin altında tutmaktır. Ancak sıvı imalatçıları, bu sıcaklık üzerinde sıvı ömrünü arttırmak için özel antioksidanlar kullanırlar.

Elastomer uyumu - Birçok sıvı çeşidi olduğu gibi, birçok conta, hortum ve akümülatör iç lastiği çeşidi bulunmaktadır. Bu elastomer malzemeler, sistemdeki sıvı ile bütün sıcaklık ve zaman dilimlerinde birbiriyle uyumlu olmalıdır. Özel sıvılar ile elastomerler arasındaki uyum, sıvı imalatçıları tarafından kontrol edilir ve bununla ilgili genel kılavuzlar bulunur.
Su ve hava tutma - Bir hidrolik devredeki su veya hava, sistem performansını düşürür. Hava tehlikeli kavitasyona yol açarken, su ise pas ve komponent hasarlarına yol açar. Köpük kesiciler, emülsiyon kırıcılar kimi zaman sıvının hava ve su tutmasını engellemek için kullanılırlar.
Güvenlik - Yukarıda anlatıldığı üzere mineral-yağ esaslı sıvılar yanıcıdırlar. Birçok hidrolik sistem, açık ateşe ve sıcak yüzeylere yakın yerlerde çalışır ki, eğer hidrolik sistemde kaçak varsa bu bir tutuşma kaynağı olur. Bazı hidrolik sıvı çeşitleri, bu gibi yanma durumlarına karşı güvenliği arttırmak üzere tasarlanmışlardır.
Çevresel Uyum - Birçok uygulamada, biyolojik olarak çözünme, toksik içerik, atık bertaraf maliyetleri, gibi çevresel konular, hidrolik sıvı seçiminde ek ihtiyaçların ortaya çıkmasına sebep olur. Mineral esaslı yağlar biyolojik olarak çözünmedikleri için, çevreye uygun sıvılar geliştirilmiştir ve bu ilerleyen sayfalarda tartışılacaktır.
Mineral esaslı yağların seçimi
Mineral esaslı yağların temel özelliklerini, ham baz yağ kalitesi, rafinasyon derecesi ve katıklar belirler. Rezervden gelen baz yağ, tekrar rafine edilmiş yağlara göre, daha iyi kararlılığa sahip olup, kalitesi yüksektir. Şunu da belirtmek gerekir ki, bazı baz yağlar topraktan çıktıkları gibi kendi başlarına gayet iyi yağlama ve korozyon dayanımı özellikleri gösterirler.
 
Bundan dolayı, marketteki bazı basit mineral bazlı hidrolik yağların fiyatları, gerçekten çok düşük mertebededir. Tamamıyla formüle edilmiş yağlar, tipik olarak daha maliyetlidirler. Bunun nedeni ise, günümüzün hidrolik sistemlerinde gerekli olan yüksek basınç ve dar tolerans aralığını sağlamak için, aşınma dayanımını, korozyon direncini ve viskozite indeksi gibi özellikleri sağlamakta kullanılan katıkları içermeleridir.

Ateşe dayanıklı sıvı seçimi
Büyük çoğunluktaki hidrolik sistemler, mineral bazlı yağlar ile çalışırlar. Ocaklar, dökümhaneler, çelik fabrikaları ve kaynak operasyonları gibi, herhangi bir yağ kaçağında yanma için kaynak oluşturacak ve sonuçları büyük felaket olan birçok uygulamada ise ateşe dayanıklı sıvılar kullanılır.     Ateşe dayanıklı sıvıların genel olarak kullanıldığı diğer uygulamalar ise daha spesifiktir.  

Örneğin, çoğu traktörde, motordaki eksost manifoltunun aşırı ısınmasının neticesinde, mineral bazlı yağı tutuşturma tehlikesi bulunmasından dolayı, ateşe dayanıklı sıvı kullanılabilir. 2. Dünya Savaşından bu yana, mineral bazlı yağa alternatif olabilecek birçok yenilikler yapılmıştır. PCBler gibi bazı uygulamalar, sağlık ve çevre problemi yarattıklarından dolayı artık kullanılmamaktadır. Bugün, Uluslar arası Standartlar Organizasyonu (ISO) 4 temel ateşe dayanıklı hidrolik sıvı grubu belirtmiş olup, bunlara kimyasal yapılarına göre belli kodlar atamışlardır: HFA yüksek su içeren sıvılar; HFB ters emülsiyonlar; HFC su glikoler, HFD su içermeyen sentetik esaslı sıvılar.

HFA sıvılar - HFA sıvılar ayrıca yüksek-su içerikli-sıvı (HWCF) olarak veya 95/5 sıvılar olarak adlandırılırlar. Çünkü %5 yağ içeren emülsiyon halde bulunurlar. Yağ, yağlama ve korozyon koruma özellikleri katar, ama emülsiyonun büyük bir çoğunluğu sudur ki bu suyun kuvvetli ve zayıf yanları, HFA sıvının içinde büyük ölçüde hissedilir. Örneğin, HFA sıvıları çok yüksek bir ateşe dayanım gösterir, ancak bu sıvılar tamamıyla su ile çalışacak ekipmana ihtiyaç gösterirler. Bu nedenle, mineral bazlı yağ ile yer değiştirilip bu ekipmanda kullanılamazlar. HFA sıvılar, genel olarak çelik fabrikaları ve kömür madenleri gibi, ekipmanların HFA sıvıya göre dizayn edildiği yerlerde kullanılabilirler. Geleneksel yağ bazlı HFA sıvılar hâlihazırda kullanımdadır, ancak bunlar yağlama özelliği, kararlılığı ve biyolojik oluşumlara karşı daha dirençli olan sentetik ürünlerle yer değiştirmektedirler.

Ateşe Dayanım Nedir?
Ateşe dayanım tabiri, genellikle yanmama olarak yanlış anlaşılmıştır. Bu iki tabir aynı değildir. Hemen hemen bütün ateşe dayanıklı hidrolik sıvılar belirli koşullarda yanarlar. HFB ve HFC sıvılar yapılarındaki su buharlaştıktan sonra yanarlar. Çoğu HFD sıvılar da yanarlar, ancak kendiliğinden sönerler ve ateşi yaymazlar. Sadece HFA sıvılar “yanmaz” olarak değerlendirilebilir.
Sıvıların ateşe dayanıklılıkları test edilebilir. En yaygın olarak kullanılan testler FM Global (Factory Mutual Araştırma Şirketi) tarafından yapılır, bu firmanın onayları ve testleri sigorta niteliği taşır. Çok uzun zamandan beridir, FM Global, tehlikesi düşük hidrolik sıvıların, belli bir basınçta ve ateş kaynağının etkisiyle yanmazlıklarını test etmektedir.
Bu yılın başında, FM Global yeni bir standart açıkladı. Bu test sıvının yanmaya ve alevin yayılmasına karşı olan kapasitesini ölçmektedir.     Bundan önce basit bir onaylamadan ibaret olan testler, yeni FM Global testi ile yeni bir standarda dönüşmüştür. Bu standart, sprey yanabilme parametresidir (SFP), düşük SFP değerleri daha iyi ateşe dayanım anlamına gelir.
Ateşe dayanıklı sıvılar SFPlerine bağlı olarak 3 grupta toplanırlar. Yeni standardın detayları, Haziran 2003’te FM Global tarafından açıklanmıştır. www.fmglobal.com
FM Global dışında, birçok firma ve organizasyon da ateşe dayanım testleri yapmaktadır, bunlar basit olarak yanma olayını simulate etmektedirler. ABD Maden Güvenliği ve Sağlık İdaresi, ateşe dayanıklı yanmaz hidrolikler için kendi standardını getirmiştir. Kullanıcı ateşe dayanıklı hidrolik sıvıyı seçerken sertifikalarına ve ateşe dayanım testlerinin detaylarına bakmalıdır.


HFB sıvılar - HFB sıvılar da emülsiyondurlar. Bu sıvılarda, su ve %60 oranında mineral yağın içinde askıda bulunur. Bu sıvılar, HFA sıvılara göre çok daha iyi yağlama ve korozyon dayanımına sahip olup, bazı durumlarda mineral yağın da performansına yaklaşırlar. Suyun kararsız yapıda olmasından dolayı HFB sıvılar çok kullanılmazlar.
HFC sıvılar  - HFC veya su glikoller, en çok kullanılan ateşe dayanıklılık hidrolik sıvılardır. %35-45 arasında su içerirler. Su dışında içerdikleri glikol antifriz özelliğini ve özel kıvamlaştırıcılar da viskoziteyi geliştirir.  HFB sıvılarda olduğu gibi, su içeriği, ateşe ayanımı sağlar. Yani bu su içeriğinin devamlı kontrol altında tutulması ve belli seviye de kalması sağlanmalıdır. HFC sıvılar, tipik olarak makul bir yağlama ve aşınma dayanımı özelliğine sahiptirler. Ancak hidrolik sistemdeki çoğu parçanın ömrünü kısaltır. HFC sıvılar, mineral yağ kullanılan birçok ekipmanda kullanılabilirler. Ancak, pompa hızları, sıcaklıklar ve basınçlar mutlaka buna göre ayarlanmalıdır. HFC lerin de içinde bulunduğu bütün su bazlı sıvıların sıkıştırılabilme özellikleri çok düşüktür. Bir hidrolik sistemde, bu durum, sistem içindeki basıncın çok kısa bir süre içinde tavana vurmasına yol açar. Bu aşırı basınç artışı, sistemin bileşenlerine zarar verir, yani HFC sıvılar seçilirken bu durum göz ardı edilmemelidir.
HFD sıvılar - HFD grubu, içeriğinde mineral yağ veya su olmadığı için sentetik olarak adlandırılan birçok değişik tipte ürünü kapsar. Fosfat ester sıvılar, ilk HFD sıvılar olmasının yanı sıra, HFD ailesi içinde ateşe karşı en çok direnç gösteren yağlardır. Ancak kullanımları, düşük çevre performansı, limitli uyumu ve yüksek maliyeti nedeniyle, gerileme sürecine girmiştir. Bazı fosfat esterler, çok yüksek kendiliğinden alevlenme sıcaklığına sahip olduklarından, uçak sanayinde ve enerji santralleri gibi bazı spesifik uygulamalarda kullanılmaktadır.  
Fosfat esterlerin yerini büyük ölçüde polyol esterler almışlardır. Polyol esterler, doğasından gelen iyi ateşe dayanıklılığa sahip olan organik ester esaslı bir malzeme olup, günümüzde en yaygın kullanılan HFD sıvılardır. Polyol esterli sıvılar, sistemdeki malzemelerle iyi uyum gösterirler, mineral yağ ile çok kolay yer değiştirilebilip kullanılabilirler ve mükemmel hidrolik sıvı performansı gösterirler. Buna ek olarak, bu sıvıların organik yapıları, biyolojik çözünebilirlik ve toksiklik gibi çevresel özelliklerinin çok yüksek olmasını sağlar. Polyol esterlerin maliyeti, mineral yağların iki katından fazladır, bu nedenle hala, biyolojik çözünmenin ve ateşe dayanıklılığın çok önemsendiği sistemlerde kullanılırlar. Diğer ateşe dayanıklı sentetik sıvılar ise, marketteki belli başlı açıkları kapatmak için formüle edilmişlerdir. Susuz polialkalin glikol (PAGs) uzun sıvı ömrü ve iyi çevre performansı için kullanılır. Silikon yağları gene bazı kritik uygulamalar için kullanılır, ama fiyatı aşırı yüksektir.


Çevreye uyumlu sıvı seçimi
Hidrolik sıvıların sızıntısı durumunda, bunlar toprak altına veya suya karışarak, sudaki ve topraktaki canlı hayatını sona erdirirler. Bu kötü ektileri en aza indirmek için çevresel sıvılar daha popüler olmaya başlamışlardır. Sıvılar, biyolojik olarak çözündükleri ve balıklara karşı toksik bir özellik göstermedikleri zaman çevresel olarak nitelendirilirler. 
Çevresel hidrolik sıvıların tam tanımları, ülkeler ve bazen de bölgesel yasalar tarafından belirlenmişlerdir. Genel olarak, çevresel sıvılar kendiliğinden biyolojik olarak çözünmelidirler, bu: sıvının %60’ının 28 gün açıkta bırakıldığı zaman kırılması anlamına gelir. Bununla birlikte, bu sıvılar, sıvısal toksiklik testinden geçmelidir. Sıvısal toksiklik testi: çok düşük konsantrasyonda içinde spesifik bir balığın bulunduğu havuza eklenen sıvının, bu balığa zarar vermemesi şeklinde gerçekleştirilir.
Tipik olarak, çevresel hidrolik sıvılar ayrıca külsüzdür, çünkü aşınma dayanımı sağlayan çinko dithiofosfat içermezler. Bu katığın varlığı, çevresel hassasiyete sebep olur.
Çevresel sıvıların en çok kullanıldığı alanlar, tarım, ormancılık, madencilik, yapı makinaları, botlar, liman ekipmanları ve kıyıdan uzak sondaj çalışmalarıdır. Bu uygulamalardan bazılarında çevresel sıvılar mutlaka kullanılmalıdır, ancak diğer operasyonlarda temizleme maliyetini düşürmek için kullanılır.
Çevresel hidrolik yağ üretiminden en sık kullanılan hammadde bitkisel yağdır (genelde kolza tohumu). Bugün yağlama ve aşınma dayanımı özellikleri mineral yağa eşit olan bitkisel yağ bazlı ürünler bulunmaktadır. Bitkisel yağların kullanımını sınırlayan en yaygın etken oksidasyon ve soğuk hava performansıdır. Çünkü bitkisel yağlar, doğal esterleri içerirler, bu esterler de, özellikle ısının etkisiyle, hidroliz ve oksidasyona hassastırlar. Sıfırın altındaki derecelerde donarlar, bu nedenle bu sıcaklıklarda çalışmak çok zorlaşır.
Çevresel sıvılarda popüler olan bir diğer çeşit ise sentetik bazlı sıvılardır. Polyol esterler ve su içermeyen PAG lar çevresel ve ateşe dayanıklı sıvı olarak kullanılırlar. Bu sentetik bazlı sıvılar yüksek oksidasyon dayanımı ve mükemmel düşük sıcaklık performansının yanında, biyo uyumludur ve toksik madde içermezler.
Şirketler, hâlihazırda hidrolik performansı arttırırken çevre uyumunu da sağlayan yeni katıklar geliştirmek üzere çalışmaktadırlar. Bitkisel yağ sağlayıcıları, genetik mühendisliği sayesinde kararlılığı yüksek yağlar üretmek üzerine çalışmaktadırlar. Ester üreticileri, molekül dizayn ederek hidrolik ve çevresel özellikleri yüksek sıvılar geliştirmektedirler.


Çevre ve ateşe dayanım
Yukarıda belirtildiği üzere, ateşe dayanıklı sıvı yapımında kullanılan bazı sentetik bazlı katıklar, ayrıca biyolojik olarak çözünebilir ve toksik madde içermezler. Bu nedenle, ateşe dayanıklılık ve çevre kirliliği konusunda, hassas uygulamalar için ürünler mevcuttur. Bu tipin en yaygın kullanılan sıvısı, sentetik polyol esterlerdir. Bu sıvılar, çevresel sıkıntıların önem arz ettiği ve sıcak egzost manifoltunun ateşi uyarıp yanmaya sebebiyet vereceği hareketli ekipmanlarda, verimli olarak kullanılırlar. HFA sıvılar da hem ateşe dayanıklı hem de çevreye duyarlı sıvılardır, ancak kullanılacak sistemin tamamıyla özel olarak tasarlanması gerekmektedir.
Özet
Mineral yağların ucuz maliyetleri ve yüksek performanslarından dolayı, birçok hidrolik sistem tasarımcısı veya kullanıcısı, bunları kullanmayı tercih ederler. Ancak birçok uygulamada, güvenlik ve çevre hassasiyetinden dolayı prensip olarak başka bir sıvı kullanılması gerekir. Bu açıdan, son kullanıcılar sıvı seçerlerken, sistemin ihtiyaçlarını ve performans karakteristiklerinin yanı sıra, çevre ve güvenlik sıkıntılarını da en aza indirecek düşük maliyetli çözümleri bulmalıdırlar. 


Quaker’ın Sıvı Gücü Ürünleri ile İlgili Genel BilgiMüşterilerimizin hiç değişmeyen problemlerini çözmek için hareket ediyoruz, büyüyoruz ve yeni teknolojiler kullanıyoruz. Bu açıdan geniş küresel ulaşımımızı, proses bilgimizin hazır bulunan gücünü ve Quaker ürünlerini her noktaya iletmek için dünya çapına yayılmış vaziyette kullanıyoruz.
Quintolubric, Quaker Chemical ailesinin, ateşe dayanıklı hidrolik sıvı konusundaki özel ürünüdür. 30 yılı aşkındır, Quaker Chemical, özellikli hidrolik sıvı konusunda en öndeki tedarikçidir. Quintolubric markası, yüksek kalite, yüksek performans, ateşe dayanıklılık ve çevresel uyum konularında, dünya çapında, bilinen bir markadır.
HFA
- Hidrolik sıvı, düşük viskozite ile çalışmak üzere dizayn edilmiş ekipmanda kullanılır. HFA-konsantreleri su ile seyreltilirler: Çoğu durumda, emülsiyon veya solüsyondaki su miktarı %95-99 dir.
- HFA sıvıları çelik fabrikalarında bazı uygulamalarda ve yer altı madenciliğinde kullanılır.
- Quaker Chemical bünyesinde Quintolubric 807, Quintolubric 814, Quintolubric 818 gibi değişik uygulamalar için dizayn edilmiş ürünler bulunmaktadır.
- Quaker ürünleri, rakiplerine kıyasla, kararlılık, biyo-dayanım ve korozyondan koruma performansı olarak çok üstün olmasının yanı sıra maliyeti de düşüktür.
HFC
- Diğer adı “su-glikol”dür. Bu sıvılar emülsiyon olmayıp, su içinde gerçekten çözünebilen glikollerin bulunmasından beridir solüsyondurlar. Tipik sıvıda %40-45 oranında su bulunur ve geri kalan kısım glikollerin, incelticilerin ve katıkların bir karışımıdır.
- Bu sıvılar demir çelik fabrikalarındaki uygulamalarında geniş çapta kullanılmalarının yanı sıra, yer altı madenciliğinde ve açık denizdeki sondaj çalışmalarındaki ekipmanlarda kullanılır.
- Quaker Chemical bünyesinde HFC ürün olarak Quintolubric 702 bulunmaktadır.


HFD
- Bu sentetik sıvılar, ekipmanlarının geleneksel mineral yağların kullanılmak üzere dizayn edildiği uygulamalarda kullanılabilirler ve su içeren sıvılardan daha iyi performans verirler.
- Ateşe dayanımının yanı sıra, bu sıvıların mükemmel biyolojik uyuma ve düşük toksik madde içeriğine sahip olması, çevresel korumanın gerektirdiği yerlerde kullanımını sağlar.
- Quaker’ın HFD sıvıları ateşe dayanımın ve biyolojik uyumun istendiği birçok uygulamada kullanılır.
- Quintolubric 888, endüstride eşsizdir, çünkü bu ürün dünyanın her yerinde aynı isim ve özellikte bulunur. Quintolubric 888, rakiplerin ürünleri ile kıyaslandığında sıvı ömrü ve performans olarak fark atar.
- Quaker, dünyadaki en büyük ekipman imalatçıları ve son kullanıcılar tarafından, HFD-U sıvılarda lider olarak tanımlanmıştır.Yazan: Michael D. Zink / Global Marketing Müdürü
Quaker Chemical Corp. Conshohcken, Pa.


Çeviri: Yük. Müh. Özgür Akkanat / Quaker Türkiye Satış Sorumlusu
3-S Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti., İstanbul


© Copyright 2005 - 2006 hidrolikpnomatik.com All Rights Reserved.
31.SAYI Ziyaretçi Istatistlikleri

Bugün 46 kişi ziyaret etmiş, şu an sitede 6 kişi bulunuyor, toplam ziyaret sayısı : 88721 kişi.